Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Sinh hoạt đầu khóa 2021) Áp dụng đối với sinh viên làm thủ tục nhập học trong thời gian từ 01/05 đến 31/07/2021
ppblong / 10:22 am 20/09/2021

Thông báo lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Sinh hoạt đầu khóa 2021) Áp dụng đối với sinh viên làm thủ tục nhập học trong thời gian từ 01/05 đến 31/07/2021

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về lịch học/lịch thi Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa, năm học 2021 – 2022 (Sinh hoạt đầu khóa 2021 – Đợt 1):


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==============================================

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==============================================

 VIDEO HƯỚNG DẪN

===================================================================================

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1900 2039