Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo – Nhà trường ra thông báo nhắc nhở sinh viên NTTU nâng cao cảnh giác, đề phòng trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ppblong / 8:45 am 02/12/2022

Thông báo – Nhà trường ra thông báo nhắc nhở sinh viên NTTU nâng cao cảnh giác, đề phòng trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nhà trường ra thông báo nhắc nhở sinh viên NTTU nâng cao cảnh giác, đề phòng trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039