Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí dành cho sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022
ppblong / 7:40 am 04/12/2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí dành cho sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí dành cho sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022:


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==================


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

==================


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1900 2039