Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023
ppblong / 1:06 am 23/11/2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2022-2023:

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP


 

Phụ lục đính kèm

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP


Mẫu đơn xin miễn giảm học phí

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039