Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA TIÊM HOẶC TIÊM CHƯA ĐỦ LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19
ppblong / 8:08 am 26/10/2022

THÔNG BÁO TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA TIÊM HOẶC TIÊM CHƯA ĐỦ LIỀU VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Nhà trường thông báo đến sinh viên về việc hỗ trợ tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Đường Link đăng ký

  Sinh viên vui lòng đăng ký thông tin tiêm chủng phòng dịch COVID-19 thông qua đường link sau: rb.gy/tikyfh .

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039