Trang chủ / Y tế học đường / Thông báo V/v đảm bảo an toàn, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên đi học trực tiếp tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
ppblong / 10:18 am 12/02/2022

Thông báo V/v đảm bảo an toàn, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên đi học trực tiếp tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

LINK XEM DANH SÁCH CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039