Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO – Về danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022
ppblong / 3:45 am 16/05/2023

THÔNG BÁO – Về danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022

Nhà trường thông báo danh sách dự kiến sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022:

Danh sách dự kiến:

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Lưu ý:

– Từ ngày 17/05/2023 đến ngày 24/05/2023: Sinh viên thắc mắc về kết quả xét học bổng vui lòng gửi về hộp thư: hocbong.ntt.edu@gmail.com; Sau thời gian này, Nhà trường sẽ chốt danh sách các sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 để thông qua Hội đồng xét cấp học bổng chính thức căn cứ mức học bổng theo quy định.

– Nhà trường sẽ công bố danh sách chính thức sinh viên được cấp học bổng dự kiến sau ngày 06/06/2023.

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039