Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2022-2023 (kèm theo Quyết định)
ppblong / 8:41 am 09/02/2023

Thông báo về danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2022-2023 (kèm theo Quyết định)

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc diện giảm học phí năm học 2022-2023:

Quyết định giảm học phí: xem chi tiết tại 

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Danh sách sinh viên được giảm học phí

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Thông tin liên hệ: Thầy Đỗ Đăng Khoa – Phòng Công tác Sinh viên (Tổng đài: 19002039 – số nội bộ: 324)

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039