Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về lịch phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ chính quy và sinh viên chương trình chuẩn quốc tế thuộc Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE) trình độ đại học Khoá 2019, 2020, 2021 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/12/2023)
ppblong / 8:15 am 10/11/2023

Thông báo về lịch phát chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho sinh viên hệ chính quy và sinh viên chương trình chuẩn quốc tế thuộc Viện Đào tạo Quốc tế (NIIE) trình độ đại học Khoá 2019, 2020, 2021 (từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/12/2023)

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039