Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về thông tin mở lớp kỹ năng TRỰC TUYẾN (ONLINE) khóa 105 (tháng 05/2022) cơ sở quận 4
ppblong / 3:46 am 14/04/2022

Thông báo về thông tin mở lớp kỹ năng TRỰC TUYẾN (ONLINE) khóa 105 (tháng 05/2022) cơ sở quận 4

Trung tâm Kỹ năng NTTU thông báo đến sinh viên thông tin mở lớp kỹ năng TRỰC TUYẾN (ONLINE) khóa 105 (tháng 05/2022) cơ sở quận 4 Sinh viên đọc kỹ thông báo và làm theo hướng dẫn trong thông báo Link lịch học và đăng ký:

===========

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bPDmywHKrkFrlkftqSJJIV7MfoPxKcv_7p80rtdX838/edit

==========

Sinh viên vui lòng inbox trực tiếp trang page khi có thắc mắc về khoá học, không để lại bình luận để tránh việc Trung tâm trả lời sót dẫn đến việc không kịp thời giải quyết học vụ:

———————-

https://www.facebook.com/CLBKyNangNTTU/

———————-

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039