Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢNH BÁO SINH VIÊN VỚI CÁC THÔNG TIN MUA, BÁN VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ
ppblong / 3:33 am 15/03/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẢNH BÁO SINH VIÊN VỚI CÁC THÔNG TIN MUA, BÁN VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ

Nhà trường cảnh báo tới toàn thể các bạn sinh viên về việc mua, bán văn bằng, chứng chỉ với các nội dung như sau:

LINK XEM VÀ TẢI FILE PDF


 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039