Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc cấp giấy xác nhận sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19
ppblong / 7:39 am 29/11/2021

Thông báo về việc cấp giấy xác nhận sinh viên trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Nhằm hỗ trợ sinh viên có nhu cầu xin giấy xác nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc giấy xác nhận vay vốn để hoàn tất thủ tục vay vốn chính sách tại địa phương …., Nhà trường thông báo như sau:


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039