Trang chủ / Y tế học đường / Thông báo về việc câp nhật bổ sung hồ sơ cấp thẻ BHYT của sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 1)
ppblong / 3:25 am 31/12/2021

Thông báo về việc câp nhật bổ sung hồ sơ cấp thẻ BHYT của sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 1)

Nhà trường Thông báo về việc câp nhật bổ sung hồ sơ cấp thẻ BHYT của sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 1) với nội dung như sau:

 


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039