Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
ppblong / 8:58 am 01/12/2022

Thông báo về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

Nhà trường ra thông báo số 244/TB-NTT ngày 30/11/2022 về việc đăng ký học phần, đóng học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039