Trang chủ / Thông tin - thông báo / [THÔNG BÁO] Về việc Hướng dẫn đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2021 đối với tân sinh viên khóa 2021 nhập học trước ngày 01/10/2021 (Áp dụng học cùng thời điểm với Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 – đợt cuối)
ppblong / 4:11 pm 29/10/2021

[THÔNG BÁO] Về việc Hướng dẫn đăng ký học lại, học bổ sung chương trình Sinh hoạt đầu khóa 2021 đối với tân sinh viên khóa 2021 nhập học trước ngày 01/10/2021 (Áp dụng học cùng thời điểm với Sinh hoạt đầu khóa đợt 4 – đợt cuối)


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

====================

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

1900 2039