Trang chủ / Y tế học đường / [THÔNG BÁO] Về việc khám sức khỏe dành cho Tân Sinh viên Khóa 2021, Sinh viên liên thông các Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021 Năm học 2021 – 2022
ppblong / 4:57 am 26/05/2022

[THÔNG BÁO] Về việc khám sức khỏe dành cho Tân Sinh viên Khóa 2021, Sinh viên liên thông các Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021 Năm học 2021 – 2022

Phòng Công Tác Sinh viên thông báo tới toàn thể sinh viên về việc khám sức khỏe dành cho Tân Sinh viên Khóa 2021, Sinh viên liên thông các Khóa 2019, Khóa 2020, Khóa 2021 Năm học 2021 – 2022

 

======================

LINK XEM THÔNG BÁO CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039