Trang chủ / Y tế học đường / Thông báo về việc khảo sát điều kiện sinh hoạt và tiêm vắc xin Covid-19 của sinh viên
ppblong / 7:25 pm 30/09/2021

Thông báo về việc khảo sát điều kiện sinh hoạt và tiêm vắc xin Covid-19 của sinh viên


LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

===================================

Link thực hiện khảo sát

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD1ieF78seJuYuEWKS-pl0ZfZW_nrxEEEXLJhPKInwjMeKKA/viewform

Mã QR

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039