Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra
ppblong / 4:19 am 02/06/2023

Thông báo về việc liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra

Để thuận tiên cho các đơn vị/ cá nhân trong toàn trường liên hệ công việc liên quan đến vấn đề về công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận và xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, thuộc thẩm quyền của phòng Thanh tra phụ trách, nay phòng Thanh tra xin thông báo về việc liên hệ công tác liên quan tại phòng Thanh tra như sau

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039