Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP KỸ NĂNG HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG KHÓA 107 (THÁNG 07/2022) CƠ SỞ QUẬN 4
ppblong / 12:36 am 16/06/2022

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP KỸ NĂNG HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG KHÓA 107 (THÁNG 07/2022) CƠ SỞ QUẬN 4

Trung tâm thông báo đến sinh viên thông tin mở lớp kỹ năng học TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG khóa 107 (tháng 07/2022) cơ sở quận 4
Sinh viên đọc kỹ thông báo và làm theo hướng dẫn trong thông báo
———————-
Link lịch học và đăng ký:
——————–
Sinh viên vui lòng inbox trực tiếp trang page khi có thắc mắc về khoá học, không để lại bình luận để tránh việc Trung tâm trả lời sót dẫn đến việc không kịp thời giải quyết học vụ.
Lưu ý: Giấy chứng nhận khoá 107 sẽ có sau 3 tháng kể từ khi kết thúc khoá học. Trung tâm sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào khi sinh viên yêu cầu nhận giấy chứng nhận sớm để xét tốt nghiệp
Trân trọng ./.
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039