Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ NGÀY GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
ppblong / 2:18 am 24/03/2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ NGÀY GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG, NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4 VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

👉👉 Nhà trường thông báo lịch nghỉ lễ Ngày Giổ Tổ Hùng Vương (10/3/2023 – Âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động (01/5/2023), cụ thể tại file đính kèm.
🎯🎯 𝐋Ư𝐔 Ý: 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 đọ𝐜 𝐤ỹ, 𝐧ắ𝐦 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐯à 𝐭𝐡ự𝐜 𝐡𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 đú𝐧𝐠 𝐧ộ𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠 𝐜ủ𝐚 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨.4
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039