Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn tất đăng ký học phần HK2 năm học 2022-2023
ppblong / 1:40 am 28/12/2022

Thông báo về việc nhắc nhở sinh viên hoàn tất đăng ký học phần HK2 năm học 2022-2023

Nhà trường ra thông báo số 261/TB-NTT ngày 27/12/2022 về việc nhắc nhở sinh viên hoàn tất đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023,

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP


 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039