Trang chủ / Thông tin - thông báo / THÔNG BÁO về việc nhắc nhở sinh viên NTTU chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định của Nhà trường
ppblong / 3:04 am 08/04/2022

THÔNG BÁO về việc nhắc nhở sinh viên NTTU chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy chế, quy định của Nhà trường

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 Xem file dạng PDF

 

====================================

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039