Trang chủ / Thông tin - thông báo / Thông báo Về việc nhận giấy chứng nhận kỹ năng từ khoá 101 và khoá 102 – Cơ sở quận 12
ppblong / 12:51 am 18/04/2022

Thông báo Về việc nhận giấy chứng nhận kỹ năng từ khoá 101 và khoá 102 – Cơ sở quận 12

Sinh viên đến nhận giấy chứng nhận bắt buộc phải có THẺ SINH VIÊN hoặc GIẤY TỜ TÙY THÂN (CÓ DÁN ẢNH)
Bắt đầu từ ngày 18/04/2022 đến ngày 03/06/2022 (Thứ Bảy – CN không làm việc)
Thời gian nhận:
Buổi sáng: 8g00 -11g30
Biểu chiều 13g30-16g00
___________________
Với trường hợp sinh viên nhờ người nhận thay, yêu cầu phải có GIẤY ỦY QUYỀN (mẫu nhận tại Trung tâm, bản sao CMND + THẺ SV và chịu trách nhiệm nếu có thất lạc chứng nhận).
____________________
Lưu ý:
Trung tâm tạm ngưng hỗ trợ cập nhật trực tuyến, sinh viên phải nhận giấy chứng nhận trực tiếp tại Trung tâm và photo nộp lại cho Phòng Đào tạo để CẬP NHẬT hoàn tất các kỹ năng;
Sau thời gian quy định, sinh viên vẫn không đến nhận chứng nhận, Trung tâm sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại liên quan đến các khóa nêu trên.
___________________
Mọi thông tin liên hệ:
Hotline: 0786.608.520 (Hồng Anh)
Email: dlhanh@ntt.edu.vn
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039