Trang chủ / Dịch vụ - Hành chính SV / Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học và nhận quà Tân sinh viên Khóa 2022
ppblong / 1:07 am 14/12/2022

Thông báo về việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học và nhận quà Tân sinh viên Khóa 2022

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 2022 chưa hoàn thành việc nộp bổ sung hồ sơ nhập học và chưa nhận quà Tân sinh viên tại phòng Công Tác Sinh Viên

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Link Xem Infographic hướng dẫn về loại giấy tờ cần nộp trong bộ hồ sơ nhập học: 

https://ctsv.ntt.edu.vn/goc_sinh_vien/infographic-huong-dan-chi-tiet-ve-bo-ho-so-sinh-vien-can-nop-trong-bo-ho-so-nhap-hoc/

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039