Trang chủ / Y tế học đường / Thông báo về việc tham gia BHYT đối với sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022 ( Đợt 3)
ppblong / 3:08 am 12/05/2022

Thông báo về việc tham gia BHYT đối với sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022 ( Đợt 3)

Phòng Công tác Sinh viên Thông báo về việc tham gia bảo hiểm Y tế  đối với sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022 ( Đợt 3)

LINK XEM THÔNG BÁO CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

======================

LINK XEM DANH SÁCH CƠ SỞ KCB CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039