Trang chủ / Thông tin tới sinh viên / THÔNG BÁO – Về việc thay đổi địa điểm tổ chức của chuyên đề giáo dục sức khỏe sinh sản nữ sinh viên năm học 2021 – 2022
ppblong / 4:31 am 17/08/2022

THÔNG BÁO – Về việc thay đổi địa điểm tổ chức của chuyên đề giáo dục sức khỏe sinh sản nữ sinh viên năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến các bạn tham gia chương trình GDTT năm học 2021 – 2022, Chuyên đề: ??Á? ?Ụ? ?Ứ? ??Ỏ? ???? ?Ả? ?Ữ ???? ??Ê? ?Ă? ?Ọ? ???? – ???? về việc thay đổi địa điểm tổ chức chương trình, cụ thể như sau:
——————
⏰ ??ờ? ????: 13h30 – Ngày 19/08/2022 (thứ 6);
? Đị? đ?ể?: ??ò?? ???? (?ò? ??à ???? ?) – ???? ????ễ? ?ấ? ??à??, ??ườ?? ??, ??ậ? ?.
——————
?Ư? Ý:
? Sinh viên tập trung đúng thời gian quy định để được điểm danh đầu giờ và cộng điểm rèn luyện khi tham gia chương trình;
? Sinh viên mặc đồng phục có logo trường khi tham gia chương trình.
Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039