Trang chủ / Y tế học đường / Thông báo về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2021 – 2022 ( Đợt 1)
ppblong / 3:52 am 12/04/2022

Thông báo về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2021 – 2022 ( Đợt 1)

Phòng Công tác Sinh viên Thông báo về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2021 – 2022 ( Đợt 1)

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

======================

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039