Trang chủ / Y tế học đường / Thông báo về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 2)
ppblong / 9:10 am 12/07/2022

Thông báo về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2021 – 2022 (Đợt 2)

Nhà trường thông báo đến Sinh viên toàn trường thời gian thay đổi nơi khám chữa bệnh (viết tắt KCB) ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế (viết tắt BHYT) như sau:

======================

LINK XEM THÔNG BÁO CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

======================

LINK XEM DANH SÁCH CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039