Trang chủ / Y tế học đường / [THÔNG BÁO] Về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2022 – 2023 (Đợt 3)
ppblong / 2:00 am 16/10/2023

[THÔNG BÁO] Về việc thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu đối với sinh viên năm học 2022 – 2023 (Đợt 3)

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039