Trang chủ / Thông tin - thông báo / [THÔNG BÁO] Về việc triển khai thử nghiệm Cổng tiếp nhận yêu cầu Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
ppblong / 1:04 am 29/06/2022

[THÔNG BÁO] Về việc triển khai thử nghiệm Cổng tiếp nhận yêu cầu Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Nhà trường thông báo tới toàn thể sinh viên Về việc triển khai thử nghiệm Cổng tiếp nhận yêu cầu Sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

======================

LINK XEM THÔNG BÁO CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

 

 


VIDEO HƯỚNG DẪN:

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900 2039