Trang chủ / Góc sinh viên / [💥𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎💥] – 𝐕ề 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ấ𝐩 𝐯à 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐡ẻ 𝐁𝐚𝐧 𝐂á𝐧 𝐬ự 𝐥ớ𝐩 đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐊𝐡ó𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏

[💥𝐓𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Á𝐎💥] – 𝐕ề 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ấ𝐩 𝐯à 𝐧𝐡ậ𝐧 𝐭𝐡ẻ 𝐁𝐚𝐧 𝐂á𝐧 𝐬ự 𝐥ớ𝐩 đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐊𝐡ó𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏

ppblong / 12:16 am 30/06/2022
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến Ban Cán sự lớp (Lớp trưởng/Lớp phó) về việc nhận thẻ Ban Cán sự đối với Khóa 2021, cụ thể như sau:
🍀🍀 𝐁𝐚𝐧 𝐂á𝐧 𝐬ự 𝐜á𝐜 𝐥ớ𝐩 ở 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟒 & 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟕:
⏰𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ ngày 06/7/2022 (thứ 4)
🏢 Đị𝐚 đ𝐢ể𝐦: P.CTSV – Cơ sở 300A Nguyễn Tất Thành, P.13, Quận 4 (gặp Cô Trúc/Cô Thư)
🍀🍀 𝐁𝐚𝐧 𝐂á𝐧 𝐬ự 𝐜á𝐜 𝐥ớ𝐩 ở 𝐐𝐮ậ𝐧 𝟏𝟐:
⏰ 𝐓𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Từ ngày 07/7/2022 (thứ 5)
🏢 Đị𝐚 đ𝐢ể𝐦: P.CTSV – Cơ sở 331 Quốc Lộ 1A, P. An Phú Đông, Quận 12 (gặp Thầy Tuấn)
——————–
🎯🎯 𝐋Ư𝐔 Ý:
✅ Ban Cán sự lớp nhận thẻ ban cán sự đúng cơ sở của mình, liên hệ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng: từ 7h30′ đến 12h00′; chiều: từ 13h00′ đến 16h30′)
——————
📌📌 𝐌ọ𝐢 𝐭𝐡ắ𝐜 𝐦ắ𝐜 𝐯ề 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐬á𝐜𝐡 𝐁𝐚𝐧 𝐂á𝐧 𝐬ự 𝐊𝐡ó𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐯𝐮𝐢 𝐥ò𝐧𝐠 𝐥𝐢ê𝐧 𝐡ệ:
☎️ Đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡𝐨ạ𝐢: 19002039 – nội bộ: 325 (gặp Cô Thư)
📩 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: ttathu@ntt.edu.vn
(𝐭ừ 𝐧𝐠à𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 đế𝐧 𝐡ế𝐭 𝐧𝐠à𝐲 𝟎𝟑/𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟐)
Tags:
1900 2039