Trang chủ / Góc sinh viên / Cố vấn học tập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Cố vấn học tập Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

ppblong / 6:11 pm 21/09/2021

Cố vấn học tập là những người am hiểu cấu trúc chương trình đào tạo, nội dung của của các khối kiến thức có trong chương trình, nội dung và vị trí của từng môn học được nhà trường tổ chức giảng dạy. Các cố vấn học tập tư vấn về ngành học, chương trình học tập, kế hoạch học tập và các vấn đề khác cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên lựa chọn các môn học để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo và tạo điều kiện riêng cho sinh viên (năng lực, sở thích, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh kinh tế). Không chỉ cung cấp thông tin, cố vấn học tập còn là người khích lệ, động viên, giúp đỡ sinh viên phát huy năng lực bản thân để có thể tự giải quyết các vấn đề cá nhân trong quá trình theo học tại trường. Mỗi cố vấn học tập là một nhân tố then chốt trong mối quan hệ nhà trường-sinh viên. Cố vấn học tập là một chuyên gia tư vấn về học tập và việc làm cho sinh viên, đồng hành cùng sinh viên trong suốt quá trình phát triển học tập. Vai trò của cố vấn học tập ngày càng không thể thiếu trong quá trình phát triển của sinh viên, giúp sinh viên có thêm thông tin và tự quyết định cách thức học tập của mình.

Để phù hợp với bản chất của đào tạo theo học chế tín chỉ, Cố vấn học tập có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

  • Tham mưu cho lãnh đạo trường, khoa và bộ môn các vấn đề liên quan đến công tác quản lý đào tạo.
  • Đề nghị khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, kiến nghị xử lý kỷ luật sinh viên theo Quy định của Trường.
  • Giáo dục, tuyên truyền sinh viên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Giáo dục, tuyên truyền sinh viên rèn luyện đạo đức, chấp hành nội quy, quy định và quy chế của Trường.

Mọi thắc mắc về các vấn đề cố vấn học tập vui lòng liên hệ  thông qua những hình thức sau:

====================

Quy định Cố vấn học tập

====================

Danh sách Cố vấn học tập NTTU năm học 2021 – 2022

Link xem cho các thiết bị không hỗ trợ xem trực tiếp

Tags:
1900 2039