Trang chủ / Góc sinh viên / Bà Nguyễn Mai Lan là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn – TEXGAMEX

Bà Nguyễn Mai Lan là tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Sài Gòn – TEXGAMEX

ppblong / 2:20 am 20/05/2022

Sáng ngày 18/05/2022, tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã diễn ra Đại hội cổ đông Công ty CP Dệt May Sài Gòn năm 2022 và nhiệm kỳ 2022–2027 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với các chỉ tiêu, kế hoạch, đồng thời bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027.

Lãnh đạo Công ty CP Dệt May Sài Gòn (TEXGAMEX) điều hành đại hội là các thành viên trong Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm: Ông Trần Văn Ái – Chủ tịch; Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông: ông Nguyễn Kim Quỳ – Phó Chủ tịch; Ông Nguyễn Văn Lượng – Phó chủ tịch; bà Nguyễn Mai Lan – Ủy viên; bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh – Ủy viên; bà Nguyễn Lan Phương – Ủy viên. Tham gia cuộc họp còn có các thành viên Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông trực thuộc. Số lượng cổ đông/người đại diện cổ đông tham dự đại hội chiếm 98,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội, các cổ đông cũng đã thảo luận và tiến hành biểu quyết về các vấn đề hoạt động trong năm 2021 cũng như triển kế hoạch cho năm 2022, bao gồm: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng hoạt động; báo cáo hoạt động của HĐQT; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính đã được kiểm toán; lựa chọn công ty kiểm toán tài chính cho năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận; thù lao HĐQT, Ban kiểm soát… để đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Thông qua các vấn đề tồn đọng và thiếu sót trong năm 2021, đại hội đồng các cổ đông cũng đóng góp ý kiến liên quan đến kế hoạch và một số chỉ tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2022-2027. Đặc biệt, đại hội đã tiến hành bầu cử và lựa chọn Hội động quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo đúng quy chế bầu cử với tinh thần trách nhiệm và đảm bảo minh bạch của đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch, đồng thời bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022–2027

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty CP Dệt May Sài Gòn nhiệm kỳ 2022–2027:

 • Bà Nguyễn Mai Lan: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Ông Nguyễn Kim Quỳ: Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Quản trị
 • Ông Trần Văn Ái: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Ông Nguyễn Văn Lượng: Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị
 • Bà Nguyễn Thị Tiết Hạnh: Ủy viên Hội đồng Quản trị
 • Bà Nguyễn Lan Phương: Ủy viên Hội đồng Quản trị
 • Bà Nguyễn Mai Anh: Ủy viên Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Mai Lan – tân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả bầu cử Ban tổng giám đốc Công ty CP Dệt May Sài Gòn nhiệm kỳ 2022–2027:

 • Bà Nguyễn Mai Lan: Tổng giám đốc
 • Ông Nguyễn Văn Lượng: Phó tổng giám đốc
 • Bà Nguyễn Lan Phương: Phó tổng giám đốc

Kết quả bầu cử Ban kiểm soát Công ty CP Dệt May Sài Gòn nhiệm kỳ 2022–2027:

 • Ông Lê Quang Khánh
 • Bà Nhâm Thị Mai Phương
 • Ông Hoàng Hữu Dũng

Đại hội cổ đông đã kết thúc thành công tốt đẹp thể hiện niềm tin của các cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của Ban lãnh đạo công ty trong thời gian quan. Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ giữ vững sự đoàn kết để “chèo lái” con thuyền TEXGAMEX nói chung và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng như các đơn vị trực thuộc của TEXGAMEX (…)  tiếp tục tiến bước theo định hướng, chiến lược mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Thêm một số hình ảnh của đại hội:

 

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tags:
1900 2039