Trang chủ / Góc sinh viên / TUYÊN TRUYỀN SINH VIÊN – BỘ Y TẾ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19

TUYÊN TRUYỀN SINH VIÊN – BỘ Y TẾ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19

ppblong / 3:47 am 31/12/2021

Để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc, quản lý hiệu quả các ca bệnh COVID-19 trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương, Bộ Y tế đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 với các nhóm đối tượng như sau:

Tags:
1900 2039