Trang chủ / Góc sinh viên / Cập nhật tới các bạn sinh viên về thời gian dạy học, thi bắt đầu từ học kỳ 3 năm học 2021-2022.

Cập nhật tới các bạn sinh viên về thời gian dạy học, thi bắt đầu từ học kỳ 3 năm học 2021-2022.

ppblong / 7:26 am 30/05/2022

1. Thời gian bắt đầu và kết thúc tiết dạy học

Tiết học Thời gian Ghi chú
Từ đến
1 7 giờ 00 phút 7 giờ 50 phút  
2 7 giờ 50 phút 8 giờ 40 phút  
3 8 giờ 40 phút 9 giờ 30 phút Nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết 3)
4 9 giờ 40 phút 10 giờ 30 phút  
5 10 giờ 30 phút 11 giờ 20 phút  
6 11 giờ 20 phút 12 giờ 10 phút Nghỉ 50 phút (sau tiết 6)
7 13 giờ 00 phút 13 giờ 50 phút  
8 13 giờ 50 phút 14 giờ 40 phút  
9 14 giờ 40 phút 15 giờ 30 phút Nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết 9)
10 15 giờ 40 phút 16 giờ 30 phút  
11 16 giờ 30 phút 17 giờ 20 phút  
12 17 giờ 20 phút 18 giờ 10 phút Nghỉ 05 phút (sau tiết 12)
13 18 giờ 15 phút 19 giờ 05 phút  
14 19 giờ 05 phút 19 giờ 55 phút Nghỉ giải lao 10 phút (sau tiết 14)
15 20 giờ 05 phút 20 giờ 55 phút  
16 20 giờ 55 phút 21 giờ 45 phút  

2. Thời gian bắt đầu các ca thi

  1. a) Các môn có thời gian thi nhỏ hơn hoặc bằng 90 phút (≤ 90 phút)
Xếp lịch thi Thời gian bắt đầu thi từ Ghi chú
Từ tiết Đến tiết
1 2 7 giờ 00 phút  
3 4 8 giờ 40 phút  
5 6 10 giờ 30 phút  
7 8 13 giờ 00 phút  
9 10 14 giờ 40 phút  
11 12 16 giờ 30 phút  
13 14 18 giờ 15 phút  
15 16 20 giờ 05 phút  
  1. b) Các môn có thời gian thi lớn hơn 90 phút (> 90 phút)
Xếp lịch thi Thời gian bắt đầu thi từ Ghi chú
Từ tiết Đến tiết
1 3 7 giờ 00 phút  
4 6 9 giờ 40 phút  
7 9 13 giờ 00 phút  
10 12 15 giờ 40 phút  
13 15 18 giờ 15 phút  

        Lưu ý:

        + Thời gian kết thúc các ca thi tùy theo thời gian thi cụ thể của từng môn.

        + Một số kỳ thi khác sẽ có quy định và thông báo riêng về thời gian bắt đầu và kết thúc thi.

3. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ học kỳ 3 năm học 2021-2022.

Xem chi tiết Quy định 02/QyĐ-NTT ngày 22/02/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Tags:
1900 2039