Trang chủ / Góc sinh viên / Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại HĐ Giáo sư cơ sở

Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2021 tại HĐ Giáo sư cơ sở

ppblong / 12:20 am 29/11/2021

Ngày 27/11/2021, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức xét đạt tiêu chuẩn chức danh “phó giáo sư” cho các ứng viên năm 2021. Cùng tham dự buổi làm việc có PGS.TS. Dương Nghĩa Bang, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

PGS.TS. Dương Nghĩa Bang – Phó chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước làm việc cùng Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tiến hành họp công khai xét kết quả thẩm định hồ sơ của ứng viên phó giáo sư. Các thành viên Hội đồng đã làm việc công tâm và nghiêm túc để đánh giá kết quả thẩm định, từ đó thống nhất danh sách các ứng viên được trình bày báo cáo tổng quan khoa học tại Hội đồng.

Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở đọc các Quyết định

Công khai kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên phó giáo sư

Biểu quyết công khai kết quả thẩm định hồ sơ

Tại buổi làm việc. các ứng viên đã trình bày báo cáo khoa học tổng quan, thảo luận công khai, dân chủ về hồ sơ… trước Hội đồng, trao đổi trực tiếp với Hội đồng về những nội dung trình bày trong báo cáo khoa học tổng quan và các nội dung liên quan về chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời trình bày báo cáo tổng quan và trả lời câu hỏi của Hội đồng chuyên môn bằng tiếng Anh. Tổ đánh giá năng lực ngoại ngữ đã thẩm định năng lực ngoại ngữ cho các ứng viên phó giáo sư theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.

Ứng viên phó giáo sư Trương Đình Cẩm

Ứng viên phó giáo sư Trần Việt Cường

Ứng viên phó giáo sư Lâm Văn Tân

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày 27/11/2021, tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Ngành/Chuyên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét đạt tiêu chuẩn phó giáo sư cho các ứng viên;

Nay Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công khai kết quả như sau:

1. Ứng viên phó giáo sư Trương Đình Cẩm – Ngành Y/Chuyên ngành Nội khoa (Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng)

2. Ứng viên phó giáo sư Trần Việt Cường – Ngành Vật lý/Chuyên ngành Quang học (Viện Kỹ thuật Công nghệ cao Trường ĐH Nguyễn Tất Thành)

3. Ứng viên phó giáo sư Lâm Văn Tân – Ngành Hóa học/Chuyên ngành Hóa môi trường (Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bến Tre)

Thời gian công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở từ ngày 28/11/2021 đến hết ngày 12/12/2021.

Phòng Khoa học Công nghệ

Tags:
1900 2039