Trang chủ / Góc sinh viên / Danh Sách Đánh Giá Bcsl Kiêm Nhiệm Đợt 1 Năm Học 2020 – 2021 – cập nhật ngày 11/5/2021

Danh Sách Đánh Giá Bcsl Kiêm Nhiệm Đợt 1 Năm Học 2020 – 2021 – cập nhật ngày 11/5/2021

ppblong / 3:11 pm 21/09/2021
Đính kèm là danh sách đánh giá BCSL kiêm nhiệm đã được P.CTSV, VP Đoàn TN – Hội SV xem xét đánh giá bổ sung.
Các bạn không đạt ở danh sách dự kiến đã đăng trước đó do không đạt đủ số điểm đánh giá theo quy định. Nguyên nhân chủ yếu là không lưu minh chứng, không nộp minh chứng đầy đủ. Xét trong công tác thực tế, các bạn tích cực năng nổ theo hoạt động của khoa, trường, Đoàn trường vì vậy đã được xem xét đánh giá đạt bổ sung.
Số ít các bạn còn lại không đạt do trong các tháng đánh giá vừa rồi chưa năng nổ và tích cực các hoạt động tại cấp Đoàn Khoa, cấp Trường.
Các bạn lưu ý có thắc mắc liên hệ giải quyết trực tiếp tại P.CTSV Q.4 hoặc qua email: htttruc@ntt.edu.vn. Hạn cuối là đến 17h00 ngày 13/05/2021 (Thứ 5).
Sau thời gian này mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết. P.CTSV sẽ trình BGH công nhận kết quả đánh giá cuối cùng.

>>>>Link xem danh sách<<<<

Lưu ý: Danh sách này chỉ những thành viên là ban các sự đã tham gia vào group ban cán sự chính thức của phòng Công tác Sinh viên cũng như các thầy cô phụ trách của nhà trường mới có quyền xem 

Tags:
1900 2039