Trang chủ / Góc sinh viên / Đề cương ôn tập thi Tin học, Ngoại ngữ đầu ra (trực tuyến) cho sinh viên NTTU

Đề cương ôn tập thi Tin học, Ngoại ngữ đầu ra (trực tuyến) cho sinh viên NTTU

ppblong / 8:13 am 13/10/2021

Nhà trường thông tin đến các bạn sinh viên về bộ đề cương ôn tập thi Tin học, Ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra dùng xét công nhận tốt nghiệp trong thời gian dịch Covid-19

Đề cương ôn tập thi Tin học:

   + Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

   + Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao

   + MOS Excel

   + MOS PowerPoint

   + MOS Word

Đề cương ôn tập thi Ngoại ngữ (tiếng Anh), xem tại đây

Tags:
1900 2039