Trang chủ / Góc sinh viên / Đóng học phí cực nhanh – cùng BFF HDBank

Đóng học phí cực nhanh – cùng BFF HDBank

ppblong / 6:00 am 03/01/2022
NTTU phối hợp với HDBank tạo ra một hệ thống các kênh thanh toán học phí cực dễ dàng dành cho sinh viên, với các hình thức sau:
𝐂á𝐜𝐡 𝟏: Thanh toán bằng QR: Mở App Mobile Banking và thực hiện quét QR ở bước cuối cùng khi thanh toán học phí online
𝐂á𝐜𝐡 𝟐: Đến trực tiếp quầy giao dịch của HDBank
Đến quầy giao dịch của HDBank và thực hiện thanh toán học phí đến tài khoản của Nhà trường
𝐂á𝐜𝐡 𝟑: Dùng App Mobile Banking của HDBank
Dùng App Mobile Banking của HDBank chọn Thanh toán -> Thanh toán học phí, sau đó chọn nguồn tiền từ tài khoản thanh toán hoặc thẻ tín dụng học sinh sinh viên HDBank BFF để thanh toán.
𝐋Ư𝐔 Ý: 𝐌ã 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐥à 𝐌ã 𝐬ố 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐭ạ𝐢 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠.
𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐍𝐓𝐓𝐔 𝐜ó 𝐭𝐡ể 𝐦ở 𝐭𝐡ẻ 𝐭í𝐧 𝐝ụ𝐧𝐠 𝐡ọ𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜ủ𝐚 𝐇𝐃𝐁𝐚𝐧𝐤 để 𝐭ậ𝐧 𝐡ưở𝐧𝐠 𝐯ô 𝐯à𝐧 𝐭𝐢ệ𝐧 í𝐜𝐡.
==============
𝐌ở 𝐭𝐡ẻ 𝐧𝐠𝐚𝐲: https://info.hdbank.com.vn/JBy30mlg
Tags:
1900 2039