Trang chủ / Góc sinh viên / INFOGRAPHIC: BỐN CẤP ĐỘ “THÍCH ỨNG AN TOÀN” VỚI DỊCH COVID-19

INFOGRAPHIC: BỐN CẤP ĐỘ “THÍCH ỨNG AN TOÀN” VỚI DỊCH COVID-19

ppblong / 9:08 am 14/10/2021

Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, có bốn cấp độ dịch bệnh, gồm: cấp 1 (nguy cơ thấp – bình thường mới), màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình), màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao), màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao), màu đỏ. Bộ Y tế sẽ hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ.

Tags:
1900 2039