Trang chủ / Góc sinh viên / Infographic: Cập nhật thông tin dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí đối với người có nhu cầu xuất cảnh tại HCDC.

Infographic: Cập nhật thông tin dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 có thu phí đối với người có nhu cầu xuất cảnh tại HCDC.

ppblong / 12:46 am 10/12/2021

Tags:
1900 2039