Trang chủ / Góc sinh viên / Hướng dẫn sinh viên xin cấp giấy xác nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc xác nhận vay vốn trong tình hình dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn sinh viên xin cấp giấy xác nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc xác nhận vay vốn trong tình hình dịch bệnh Covid-19

ppblong / 8:14 am 08/11/2021

Căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh diễn biến phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh và tình hình công tác của trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Nhà trường), sau đầy là hướng dẫn cho các bạn sinh viên về việc thực hiện cấp giấy xác nhận sinh viên, giấy xác nhận vay vốn (gọi tắt là giấy xác nhận) như sau:

Tags:
1900 2039