Trang chủ / Góc sinh viên / [INFOGRAPHIC] TUYÊN TRUYỀN SINH VIÊN VỀ HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC

[INFOGRAPHIC] TUYÊN TRUYỀN SINH VIÊN VỀ HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC

ppblong / 6:59 am 24/11/2021

Ngày 24/11/2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất. Như vậy là 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Theo TTXVN

 

Tags:
1900 2039