Trang chủ / Góc sinh viên / Khoa Kỹ thuật – Công nghệ: Đảm bảo sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp là mục tiêu chiến lược quan trọng

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ: Đảm bảo sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp là mục tiêu chiến lược quan trọng

ppblong / 12:46 am 17/12/2021

Khi gõ từ khóa “việc làm sau tốt nghiệp đại học” trên trang tìm kiếm google, chúng ta sẽ có ngay kết quả với hàng trăm triệu nguồn tin đề cập đến chủ đề này. Đây được xem là chủ đề “nóng” không chỉ của người học mà còn của các gia đình, các cơ sở giáo dục và của toàn xã hội. Sự phát triển của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ từ đội ngũ sinh viên được đào tạo từ các trường đại học. Do đó, hiện trạng thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Ngày 31/08/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, sau đó ngày 20/5/2019 tiếp tục ban hành Công văn số 2165/BGDĐT-HTĐTCƯNL về việc hướng dẫn nhập số liệu khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, các trường đại học phải công bố tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trước khi công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, là cơ sở quan trọng để thí sinh đưa ra lựa chọn ngành học và trường học.

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tập huấn kiểm định AUN trong tháng 12/2021

Căn cứ vào tình hình thực tế trên, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tiến hành khảo sát sinh viên ngành kỹ thuật, công nghệ tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm với kết quả đạt tỷ lệ là 93% (tốt nghiệp năm 2019) và 77% (tốt nghiệp năm 2020). Đây là con số phản ảnh đúng thực tế, với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2020 có việc làm giảm đáng kể so với sinh viên năm 2019 bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hai nằm trải qua cuộc “khủng hoảng” của đại dịch, hầu hết các doanh nghiệp phải cắt giảm sản lượng hoặc ngưng hoạt động dẫn đến nhu cầu tuyển dụng giảm sâu. Tuy nhiên khi tiến hành khảo sát nhóm sinh viên Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thì tỷ lệ có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp lại thuộc nhóm cao trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học trong nước có uy tín đào tạo lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, tương đương với tỷ lệ của trường Đại học Bách khoa Hà Nội có các ngành đào tạo cùng lĩnh vực dao động trong khoảng từ 71,1% – 93,8%. (theo công bố trên website ĐH BKHN).

Khoa Kỹ thuật-Công nghệ hợp tác doanh nghiệp thực tập và tuyển dụng sinh viên

Trong chiến lược phát triển giáo dục của Chính phủ đã xác định mục tiêu đào tạo của giáo dục đại học là: “Đào tạo ra những con người có năng lực sáng tạo, tư duy độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng với những biến động của thị trường lao động…”. Trong đó năng lực tự tạo việc làm và khả năng thích ứng được đặc biệt quan tâm trong triết lý giáo dục của Khoa Kỹ thuật– Công nghệ. Chính vì vậy, từ năm học 2021-2022, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã chủ động đưa nội dung “Đảm bảo sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp” vào mục tiêu chất lượng và chương trình hành động, với một loạt các giải pháp gồm:

– Nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của Khoa đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội: Cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo theo hướng hiện đại, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, chú trọng giáo dục cho sinh viên những kỹ năng. Cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng hoàn thiện và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế cao nhất đối với tất các ngành nghề đào tạo của Khoa.

– Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp làm tốt và thường xuyên công tác hướng nghiệp, đào tạo thực tế, thực hành, thực tập giúp sinh viên có khả năng thích ứng và làm việc trước khi tốt nghiệp và tự tin đảm nhận công việc sau khi ra trường và được tuyển dụng. Các mô hình đào tạo theo dự án, đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp và tích hợp học kỳ doanh nghiệp vào chương trình đào tạo sẽ được triển khai ở quy mô và phạm vi rộng hơn, thời gian thực hiện cho phép linh hoạt và ngày càng sớm hơn để người học và doanh nghiệp có thể tương tác nhanh hơn, chủ động hơn, có đủ thời gian để chuẩn bị tốt nhất trước khi tốt nghiệp và tuyển dụng.

– Chú trọng công tác nghiên cứu xu hướng phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ dẫn đến những chuyển đổi tất yếu của nghề nghiệp tương lai, dự báo sự thay đổi nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và xã hội để kịp thời cải tiến các chương trình đào tạo hiện hữu đồng thời phát triển chương trình đào tạo các ngành nghề mới, các chương trình đào tạo trình độ cao và chuyên gia, tư vấn và đáp ứng kịp thời cho người học, cho doanh nghiệp và các bên liên quan. Trong năm 2022, Khoa hoàn thành kiểm định hầu hết các chương trình đào tạo và mở mới 03 chương trình đào tạo Robot & AI, Logistis & IoT, Chế tạo máy ứng dụng công nghệ số, là những ngành nghề có nhu cầu cao trong một vài năm tới, bắt đầu tuyển sinh và đào tạo sau đại học các chuyên ngành thế mạnh của Khoa để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học, các doanh nghiệp và xã hội.

Có thể nói các giải pháp chính nêu trên là một phần trong các chương trình hành động của Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thực hiện mục tiêu chiến lược “Đảm bảo sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp”, khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và đảm bảo lợi ích cao nhất cho sinh viên, góp phần tích cực vào sự phát triển của xã và sự thịnh vượng của đất nước.

TS. Hoàng Thịnh Nhân

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Tags:
1900 2039