Trang chủ / Góc sinh viên / LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – Ô TÔ KHÓA 2021

LỄ CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – Ô TÔ KHÓA 2021

ppblong / 12:28 pm 02/10/2021

Tân Sinh viên ngành CNKT Ô tô; Cơ điện tử; Điện, Điện tử; Kỹ thuật hệ thống công nghiệp xem theo thời gian theo các lớp để tham gia đúng theo buổi để được điểm danh chính xác.

𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏, đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎, 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 :
👉 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟱/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟭:
⏳ 𝟬𝟴𝗵𝟬𝟬 – 𝟬𝟵𝗵𝟯𝟬: 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗽 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟭𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟭𝗕, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟭𝗖, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟭𝗗
⏳ 𝟬𝟵𝗵𝟰𝟱 – 𝟭𝟭𝗵𝟭𝟱: 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗽 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟮𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟮𝗕, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟮𝗖, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟮𝗗
👉 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟲/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟭:
⏳ 𝟬𝟴𝗵𝟬𝟬 – 𝟬𝟵𝗵𝟯𝟬: 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗽 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟯𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟯𝗕, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟯𝗖, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟯𝗗
⏳ 𝟬𝟵𝗵𝟰𝟱 – 𝟭𝟭𝗵𝟭𝟱: 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗽 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟰𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟰𝗕, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟰𝗖, 𝟮𝟭𝗗𝗢𝗧𝟰𝗗
👉 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟳/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟭:
⏳ 𝟬𝟴𝗵𝟬𝟬 – 𝟭𝟬𝗵𝟬𝟬: 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼̛́𝗽 𝟮𝟭𝗗𝗗𝗧𝟭𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗖𝗗𝟭𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗛𝗧𝟭𝗔, 𝟮𝟭𝗗𝗖𝗗𝟭𝗕, 𝟮𝟭𝗗𝗗𝗧𝟭𝗕
—————————
KHOA CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ – Ô TÔ
☎️ 19002039, số nội bộ: 410.
—————————
‼‼‼ Các bạn K2021 lưu ý thực hiện khai báo thông tin nhập học online nhé.
👉 Thời hạn thực hiện khai báo: đến 30/10/2021.
👉 Hướng dẫn thực hiện khai báo: https://ctsv.ntt.edu.vn/nhac-nho-tan-sinh-vien-khoa-2021…/
Tags:
1900 2039