Trang chủ / Góc sinh viên / lịch họp giao ban tháng 4/2022

lịch họp giao ban tháng 4/2022

ppblong / 12:51 am 13/04/2022
Phòng Công tác sinh viên thông báo đến Ban Cán sự lớp (BCSL) lịch họp giao ban tháng 4/2022. Đề nghị BCSL thuộc các Khoa/Viện trong toàn trường tham gia đầy đủ.
? ?ì?? ??ứ? ??ộ? ?ọ?: Trực tuyến (link đính kèm)
⏰? ??ờ? ???? & đị? ??ỉ ??ò?? ?ọ?: file đính kèm
?? ?ư? ý:
✅ Vì họp trực tuyến nên có giới hạn về số lượng. Đề nghị BCSL tham gia họp đầy đủ đúng giờ theo lịch đã phân bổ đính kèm. Trường hợp bất khả kháng BCSL không thể tham gia đúng lịch họp, vui lòng liên hệ trực tiếp với Cán bộ phụ trách phòng họp, để được hỗ trợ.
✅ BCSL tham gia họp vui lòng đổi tên tài khoản đăng nhập theo cú pháp “Lớp-MSSV-Chức vụ”, để được phê duyệt vào phòng họp.
Trân trọng!
Tags:
1900 2039