Trang chủ / Góc sinh viên / Nhìn lại chặng đường hoạt động khoa học công nghệ trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021

Nhìn lại chặng đường hoạt động khoa học công nghệ trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm học 2020 – 2021

ppblong / 7:39 am 10/11/2021

Nhằm tổng kết công tác khoa học công nghệ năm học 2020-2021, xây dựng và đề xuất kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022, sáng ngày 08/11/2021 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức giao ban khoa học công nghệ toàn trường thông qua hình thức trực tuyến

Giao ban do PGS.TS. Trần Thị Hồng – Phó Hiệu trưởng kiêm Viện trưởng Viện Khoa học xã hội liên ngành chủ trì, cùng tham dự là các thầy cô Trưởng, Phó các Khoa, Viện nghiên cứu, Trung tâm và phòng Khoa học Công nghệ.

Đông đảo quý thầy cô các phòng, ban, khoa, trung tâm, viện nghiên cứu Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tham gia

Nội dung giao ban KHCN có 4 nội dung chính: (1) Báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ Trường năm học 2020-2021; (2) Đăng kí chỉ tiêu hoạt động khoa học công nghệ các đơn vị và toàn Trường năm học 2021-2022; (3) Góp ý về công tác biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo; (4) Góp ý dự thảo “Quy định về kiểm soát và chống đạo văn trong các sản phẩm học thuật của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành”.

Là đơn vị trực tiếp quản lý và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ toàn trường, PGS.TS. Bạch Long Giang – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ đã báo cáo tình hình thực hiện triển khai và những kết quả chính đã đạt được năm học 2020-2021 về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Nhìn chung, dù còn nhiều khó khăn như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng năm học 2020-2021 với sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo nhà Trường, được sự ủng hộ chung tay của các đơn vị trong trường, những mục tiêu về mảng khoa học công nghệ để ra đều được hoàn thành như các mục tiêu về số lượng công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI/SCOPUS, kết quả nghiên cứu được đăng trên các tạp chí quốc tế, quốc gia, trong nước và Tạp chí Trường; số lượng hồ sơ được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký bằng độc quyền sáng chế;  tổ chức xét duyệt nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo và một số giáo trình do giảng viên Trường biên soạn được xuất bản tại các nhà xuất bản uy tín quốc gia. Trong năm học qua, phòng Khoa học Công nghệ đã có vận dụng kịp thời và hiệu quả khi chuyển một số hoạt động sang hình thức trực tuyến trong bối cảnh giãn cách xã hội vì đại dịch nhưng tổ chức xét duyệt và nghiệm thu đề tài, tập huấn nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên-cán bộ nghiên cứu và sinh viên; tổ chức các seminar, hội thảo khoa học…

Căn cứ vào các chỉ tiêu năm học trong Chiến lược phát triển Trường Đại học Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2020-2025, nhà trường đã triển khai cho các đơn vị đăng ký chỉ tiêu hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022. Trong buổi giao ban, đại diện các đơn vị trong toàn trường đã có nhiều đóng góp về các chỉ tiêu nhằm trình lãnh đạo nhà trường xem xét điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình và bối cảnh của đơn vị nói riêng, toàn trường và xã hội nói chung.

Tiếp tục phát huy những thành tích của năm học trước, năm học 2021 – 2022 trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ thúc đẩy phát triển các hoạt động khoa học công nghệ trong giảng viên và sinh viên

Từ năm học 2020-2021, nhà trường đã chú trọng đến việc rà soát lại toàn bộ hệ thống giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu. Trong buổi giao ban, đại diện các đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến trong công tác giáo trình, tài liệu tham khảo của nhà trường, đặc biệt về chính sách hỗ trợ và khuyến khích giảng viên-cán bộ nghiên cứu để đẩy mạnh hoạt động này trong năm học sắp tới. Trường đã giao nhiệm vụ cho phòng Khoa học Công nghệ thành lập các Hội đồng xét duyệt và nghiệm thu giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu tham khảo, đồng thời hỗ trợ công tác xuất bản ở các nhà xuất bản uy tín quốc gia.

Đối với một trường Đại học đa lĩnh vực, công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn là trọng tâm, việc ban hành “Quy định về kiểm soát và chống đạo văn trong các sản phẩm học thuật của Trường” là cần thiết. Phòng Khoa học Công nghệ đã soạn thảo dự thảo Quy định này và đã xin ý kiến của toàn trường để hoàn thiện văn bản trước khi trình lãnh đạo nhà trường ban hành và có hiệu lực. Đối với việc sử dụng phần mềm chống đạo văn trong các sản phẩm học thuật của Trường, đa số các thầy cô tán thành việc sử dụng phần mềm Turnitin bởi tính phổ biến và tốc độ xử lý nhanh gọn, chính xác của phần mềm.

Kết luận giao ban, PGS.TS. Trần Thị Hồng hy vọng các Khoa, Viện nghiên cứu và Trung tâm cùng với phòng Khoa học Công nghệ tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động khoa học công nghệ năm học 2021-2022, đặc biệt là nâng cao số lượng đề tài các cấp, các công bố khoa học trong hệ thống ISI/SCOPUS, Tạp chí khoa học quốc tế, quốc gia và trong nước; tăng số lượng và chất lượng các giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác và liên kết với các tổ chức, cơ sở giáo dục trong nước và quốc tế. Từ đó nâng cao chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Trường, từng bước nâng cao vị thế khoa học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong nước và quốc tế.

Phòng Khoa học Công nghệ

Tags:
1900 2039