Trang chủ / Góc sinh viên / Quy định về công tác Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Quy định về công tác Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

ppblong / 7:49 am 07/01/2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành Ban hành Quy định về công tác Giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đối với sinh viên

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP 

Tags:
1900 2039