Trang chủ / Góc sinh viên / THÔNG BÁO ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐỐI VỚI SINH VIÊN NTTU TRONG DỊP NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

THÔNG BÁO ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM ĐỐI VỚI SINH VIÊN NTTU TRONG DỊP NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

ppblong / 4:52 am 11/01/2024

 

LINK XEM CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG HỖ TRỢ XEM TRỰC TIẾP

 

Tags:
1900 2039