Trang chủ / Góc sinh viên / Trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN – QA

Trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam có nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN – QA

ppblong / 12:41 am 16/03/2022

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa nhận được kết quả đánh giá cho 4 chương trình đào tạo theo AUN-QA cho đợt đánh giá lần thứ 255 diễn ra từ ngày 17-21 tháng 1 năm 2022

Kết quả có 3 chương trình đạt mức đáp ứng (tương ứng mức 4/7) với AUN-QA gồm Công nghệ Sinh học, Kế toán và Công nghệ Ô tô. Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm đạt mức tốt hơn mong đợi (tương ứng mức 5/7) theo AUN-QA. Ngành Công nghệ Sinh học đạt mức 5 cho tiêu chuẩn 1 về Kết quả học tập mong đợi, tiêu chuẩn 2 về Cấu trúc Chương trình, tiêu chuẩn 3 về Phương pháp giảng dạy và học tập, và tiêu chuẩn 7 về cơ sở vật chất. Ngành Kế toán đạt mức 5 cho tiêu 6 về Hoạt động hỗ trợ sinh viên và tiêu chuẩn 8 Kết quả đầu ra. Ngành Công nghệ Ô tô đạt mức 5 cho tiêu chuẩn 2 về Cấu trúc chương trình, tiêu chuẩn 6 về Hoạt động hỗ trợ sinh viên và Tiêu chuẩn 7 về Cơ sở vật chất. Ngành Công nghệ Thực phẩm đạt mức 5 cho các tiêu chuẩn 2 về Cấu trúc chương trình, tiêu chuẩn 6 về đội ngũ, tiêu chuẩn 6 về Hoạt động hỗ trợ sinh viên, Tiêu chuẩn 7 về Cơ sở vật chất và tiêu chuẩn 8 về Kết quả đầu ra. Như vậy, nhìn chung kết quả đánh giá cho thấy các chương trình đào tạo đều có cấu trúc chương trình, các hoạt động hỗ trợ sinh viên, cơ sở vật chất vượt mức mong đợi nên cũng đạt được kết quả đầu ra tốt. Điều này thể hiện được sự phát triển chuyên môn từ các chương trình, và sự đầu tư từ phía Nhà trường cho công tác chăm sóc sinh viên, cơ sở vật chất để tạo điều kiện cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Phòng thực hành của ngành Kế toán khoa Tài chính Kế toán

Giờ thực hành của sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm 

Khu thực hành ngoài trời của sinh viên ngành Công nghệ sinh học 

Giờ thực hành của sinh viên ngành Công nghệ ô tô

Đây là lần thứ 2 Nhà trường thực hiện đánh giá theo AUN-QA. Nhà trường đã đánh giá lần thứ 1 vào năm 2019 theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA phiên bản 3, kết quả 4 Chương trình đào tạo (gồm Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Công nghệ Thông tin và Ngôn ngữ Anh) đều đạt mức đáp ứng. Năm 2019 các chương trình đào tạo cũng đạt điểm 5 cho các tiêu chuẩn về cấu trúc chương trình, phương pháp giảng dạy và cơ sở vật chất trang thiết bị Nhà trường. Như vậy so với năm 2019, năm 2021 có thêm các hoạt động hỗ trợ người học, đội ngũ, và kết quả đầu ra đã được cải tiến và đạt mức 5/7.  Năm 2021, Nhà trường đã mạnh dạn thực hiện theo bộ tiêu chuẩn chương trình đào tạo phiên bản 4.0 vừa được cải tiến của AUN-QA. Bộ tiêu chuẩn phiên bản 4.0 có 8 tiêu chuẩn, yêu cầu rõ về kết quả học tập mong đợi của chương trình cần được đo lường và đánh giá, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá cần đạt được chuẩn đầu ra chương trình đạo tạo, tích hợp hoạt động nâng cao chất lượng cho tất cả các hoạt động vận hành của chương trình.

Theo tiến sĩ Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng nhà trường, kết quả đánh giá đã phản ánh được chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường. Năm 2019 dựa trên kết quả đánh giá từ AUN-QA, Nhà trường cũng đã mạnh dạn đầu tư về đội ngũ, hoạt động hỗ trợ sinh viên, cũng như tiếp tục cải tiến cho cơ sở vật chất trang thiết bị Nhà trường. Tiếp theo Nhà trường sẽ tiếp tục cải tiến cho việc đánh giá chuẩn đầu ra chương trình, tăng cường tập huấn và đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá sinh viên để đo lường được chuẩn đầu ra học phần và chương trình, cũng như duy trì việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, hoạt động hỗ trợ sinh viên theo đúng tinh thần Nhà trường lấy người học làm trung tâm.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành 

Tags:
1900 2039